Starka Upplevelser
Unika resor till historien i Världsarvet Adelsö – Birka
Aktuella Föreställningar
Kung Ladulås
I Hildegards trädgård
Drottning Kristina
Ansgars tårar
Tidigare Dramatik
Gerlögs Runa 1995
Annorlunda spelplatser
Villa Spelrum
Ateljé, trädgård
Writers retreat
Bed & Breakfast
Tre Trädgårdar
Författarskap
Artiklar
Dikter
Bokmanus
Kroppen Ditt Instrument
Aktuella Kurser
Röst- och framträdandeteknik
Kurs i zenmeditation
Plats i kyrkorummet
Föreläsning om stroke
Nordamerikanska indianer
Sånger, dikter, myter
Mina artiklar
Bildkonst
Utställning i New York
Mina teckningar och målningar
Återblickar
Bondgården, barndom
Kuriosa
Kontakt

Recension av utställningen i New York:

"Beryl Kornhill är en utmärkt tecknerska som arbetar i folkloristisk stil.
Hennes sinnrika tuschteckningar skildrar minnen från barndomen på en
bondgård och aktuella självbiografiska händelser. Sin sjukhusvistelse
skildrar hon mycket levande och med stor kvickhet och humor."

Claude LeSeur , Art Speak

New York nov. -94