Starka Upplevelser
Unika resor till historien i Världsarvet Adelsö – Birka
Aktuella Föreställningar
Kung Ladulås
I Hildegards trädgård
Drottning Kristina
Ansgars tårar
Tidigare Dramatik
Gerlögs Runa 1995
Annorlunda spelplatser
Villa Spelrum
Ateljé, trädgård
Writers retreat
Bed & Breakfast
Tre Trädgårdar
Författarskap
Artiklar
Dikter
Bokmanus
Kroppen Ditt Instrument
Aktuella Kurser
Röst- och framträdandeteknik
Kurs i zenmeditation
Föreläsning om stroke
Plats i kyrkorummet
Nordamerikanska indianer
Sånger, dikter, myter
Mina artiklar
Bildkonst
Utställning i New York
Mina teckningar och målningar
Återblickar
Bondgården, barndom
Kuriosa
Kontakt


Nordamerikanska indianer
Introduktion 

Inför sommaren 2010 förbereder jag ett nytt program med berättelser, 
sånger, dikter och myter med utgångspunkt från indiankulturen.


Om natten går jag ensam ut

ensam i natten får jag helig makt

Vänder jag åter står jag fylld av kraft

Kraft att läka, kraft att hela

Hayoheye Hayoheye 

Denna indiansång sjunger medicinmannen för den sjuke. 
Sången är mjukt rytmisk. Omkvädet skapar ro och avspänning.

Sången är översatt och tolkad av Beryl Kornhill och har 
publicerats i Lyrikvännen.


Indiankulturen i ett ekologiskt perspektiv

Det finns många skäl att fängslas av den nordamerikanska sångskatten och kulturen, förutom de rent estetiska. Indianernas symbiotiska och respektfulla förhållande till naturen och dess bakomliggande 
krafter är ett synsätt som den moderna människan till stor del förlorat. Vi ser nu resultatet av detta i 
alltmera skrämmande scenarier när naturen slår hårt tillbaka mot vårt arroganta och aggressiva 
exploaterande av jordens tillgångar , flora och fauna. När indiankulturen utrotades var det början 
till vår egen undergång.

Jag tror inte att jag romantiserar den helhetssyn som indiankulturen omfattar. Eftersom jag är 
uppvuxen på en bondgård känner jag mig mer hemma i den indianska naturlyriken än i min egen 
urbana kulturmiljö och dess yttringar.
Visst kan också författare idag hänföra med innerlig naturlyrik.

Att vara naturen

Men det som griper tag i mig och förmedlar ett igenkännande är indianernas starka medvetande 
om vårt beroende av naturen och dess lagar för vår överlevnad; den ödmjuka samhörigheten med 
skapelsen och djupet i naturupplevelsen.

Att vara ett med naturen på gott och ont, att bete sig rätt för att få mat för dagen, att vara underkastad naturens nyckfullhet, allt detta sammantaget ger de rituella medicinsångerna en speciell laddning.
Det är fjärran från all tillrättalagd romantik. Med kargt allvar och pregnant sparsmakade begrepp skapas 
en poesi, som förankrad i jorden låter ana kosmiska och mystiska perspektiv.

Program och framträdande med indiansånger och myter

Jag har gjort radio - och tv program om indiansk kultur. Under många år spelade jag teater för både 
barn och vuxna med detta material. Tillsammans med kontrabasisten Lauri Antila arbetar jag nu med 
en CD med indiansånger som jag översatt ”Den blå fågelns klagan över sina förlorade sånger.”

Se även min artikel ”Indianerna drömde sina sånger publicerad i ”Indianbulletinen”.