Starka Upplevelser
Unika resor till historien i Världsarvet Adelsö – Birka
Aktuella Föreställningar
Kung Ladulås
I Hildegards trädgård
Drottning Kristina
Ansgars tårar
Tidigare Dramatik
Gerlögs Runa 1995
Annorlunda spelplatser
Villa Spelrum
Ateljé, trädgård
Writers retreat
Bed & Breakfast
Tre Trädgårdar
Författarskap
Artiklar
Dikter
Bokmanus
Kroppen Ditt Instrument
Aktuella Kurser
Röst- och framträdandeteknik
Kurs i zenmeditation
Föreläsning om stroke
Plats i kyrkorummet
Nordamerikanska indianer
Sånger, dikter, myter
Mina artiklar
Bildkonst
Utställning i New York
Mina teckningar och målningar
Återblickar 
Bondgården, barndom
Kuriosa
Kontakt

Musikteaterföreställningen 
Ansgars Tårar
Birka år 830

(Mer info och bilder finns även under Starka Upplevelser)

Manus, regi och i rollen som Birkakvinnan Beryl Kornhill.
Rytminstrument och i rollen som Ansgar Carsten Gram
Carina Einarson cembalo alternativt Lauri Antila kontrabas och stråkharpa

-

Teaterpjäs med rytmer, sånginslag och kulning
En föreställning med rum för eftertanke


Birka vintern 830 är platsen för ett händelserikt drama med starka känslor och laddade konflikter. I snöstorm möter en vikingakvinna Ansgar som fastar och ber i sin riskoja.

Med sina tårar vill han smälta ner isen i sitt ”eget och andras olyckliga hjärta”. Detta är en av Ansgars många autentiska repliker i pjäsen. 

Varje dag ägnade han sig åt ”gråtmeditation”, en form av självterapi 
som var vanlig i den tidiga kristendomen.

I pjäsen gestaltas också den dramatiska utrensningen av kristna 
på 830 talets Birka. Vikingakvinnan åkallar i en rit de idag bortglömda gudinnor som gav poetisk lyskraft åt nordisk mytologi. Men ställd inför den hämnande vikingen Björnulv gör hon sitt slutliga val.

De frågor som ställs i pjäsen är samma existentiella frågor som de vi idag står inför i en tid av omprövning.Föreställningen kommer under 2009 att framföras i kyrkor och på museer i bl a Stockholm, Ekerö, och Uppsala. Info Beryl Kornhill tel: 070-7554277 mail: beryl@kornhill.eu


Nedan: 
Bilder ur film från föreställning i Adelsö kyrkaNär Ansgar var fem år dog hans mor.  Sigröd väntar förgäves på sin son 
som farit iväg med ett skepp.
I nordisk mytologi och 
poesi fanns många nu bortglömda gudinnor. 

 

Vintergudinnan Skade 
är en av dem. 

På sin rimfrostsläde virvlar 
hon fram över isar och skär.

Birkakvinnan gestaltar 
Skade i en rituell dans.
St Basil 
Grekisk munk död 379


"Asketen stiger ner i sitt innersta hjärterum, först ner till sitt naturliga hjärta, därefter ner i de avgrunder som inte längre är köttsliga.

Han finner sitt djupa hjärta, 
når den djupaste andliga, metafysiska kärnan av sin varelse.

Och när han skådar in i den inser han att mänsklighetens existens inte är något främmande och avskilt från honom, utan den är oupplösligt förbunden med hans egen varelse"

Ur "Orthodoxi psichotherapia"

(Övers från eng. Beryl Kornhill)