Starka Upplevelser
Unika resor till historien i Världsarvet Adelsö – Birka
Aktuella Föreställningar
Kung Ladulås
I Hildegards trädgård
Drottning Kristina
Ansgars tårar
Tidigare Dramatik
Gerlögs Runa 1995
Annorlunda spelplatser
Villa Spelrum
Ateljé, trädgård
Writers retreat
Bed & Breakfast
Tre Trädgårdar
Författarskap
Artiklar
Dikter
Bokmanus
Kroppen Ditt Instrument
Aktuella Kurser
Röst- och framträdandeteknik
Kurs i zenmeditation
Föreläsning om stroke
Plats i kyrkorummet
Nordamerikanska indianer
Sånger, dikter, myter
Mina artiklar
Bildkonst
Utställning i New York
Mina teckningar och målningar
Återblickar 
Bondgården, barndom
Kuriosa
Kontakt


Kristina om Kristina

En oförutsägbar drottning

Musikteater om drottning Kristinas dramatiska livsresa
Utifrån hennes egna brev och skrifter

Beryl Kornhill: Regi och i rollen som Kristina 
Carsten Gram: Trummor och i rollen som Azzolino 
Henrik Fergin: Manus och berättare
Kerstin Baldwin: Orgel och chembalo

Föreställningen som både roar och oroar hade premiär 2005 i Stockholm. Sedan dess har den ofta spelats och blivit mycket lovordad. Kristinas egna uttalanden ligger till grund för en scenisk och musikalisk  gestaltning. 

Där skildras hennes utveckling från ett försummat barn till en  åldrad, övergiven kvinna. Föreställningen är visuell och koreografisk med rytmiska och  barockmusikaliska inslag. Formen ger trots det relativt lilla formatet stor spännvidd åt innehållet.

Drottningens egna utsagor är spännande och inspirerande  för varje sökande människa.

Kristina om Kristina har spelats i många sammanhang i Stockholm och Uppsala, bl.a. i Johannes, Kungsholms, Bromma och Ekerö församlingar. Den har rönt stor uppskattning och skall under 2010 
även framföras i slott och på museer.

"Jag har bett innerligt till gud att han skulle ändra min läggning.
Men det är omöjligt för mig att ingå äktenskap."

(Kristinas aforismer)

Det krävs större mod att . 
gifta sig än att dra ut i fält.

Därför är de som gifter sig 
värda all vår beundran.
. .. 

- - - - -

När du är svag kan du inte,
när du är stark bör du inte
.
hämnas

- - - - -

(Kristinas brev till Azzolino)
Jag skall alltid älska dig in i döden.

Eftersom din övertygelse hindrar dig från att vara min älskare fritar jag dig från att vara min tjänare.

Men jag vill alltid leva som din slav

. . "När jag var ung sa jag att jag föddes fri och att jag skulle dö fri.
. . Men nu - jag är intet, förmår intet, vill intet, begär intet..." . . .
"Jag finner det mycket mindre svårt 
att strypa en människa 
än att vara rädd för den
."

Kontakt: Beryl Kornhill
Tfn 070 7554277
beryl@kornhill.eu