Starka Upplevelser
Unika resor till historien i Världsarvet Adelsö – Birka
Aktuella Föreställningar
Kung Ladulås
I Hildegards trädgård
Drottning Kristina
Ansgars tårar
Tidigare Dramatik
Gerlögs Runa 1995
Annorlunda spelplatser
Villa Spelrum
Ateljé, trädgård
Writers retreat
Bed & Breakfast
Tre Trädgårdar
Författarskap
Artiklar
Dikter
Bokmanus
Kroppen Ditt Instrument
Aktuella Kurser
Röst- och framträdandeteknik
Kurs i zenmeditation
Föreläsning om stroke
Plats i kyrkorummet
Nordamerikanska indianer
Sånger, dikter, myter
Mina artiklar
Bildkonst
Utställning i New York
Mina teckningar och målningar
Återblickar 
Bondgården, barndom
Kuriosa
Kontakt


Aktuella föreställningar
Introduktion


De handlar om två märkliga kvinnor och en mediterande eremit.

Just nu har jag tre föreställningar på repertoaren. 
Föreställningar som jag skrivit och regisserat: 
”Kristina om Kristina”, ”I Hildegards Trädgård och ”Ansgars Tårar”.
Dessa udda existenser har alla satt ovanliga och starka spår i vår historia.

De växte alla upp som övergivna och ensamma barn.  
De vistades i extrema miljöer, där de kunde ha knäckts och gått under.

Alla tre fann utvägar, alla tre var ibland desperata gränsöverskridare. 
Alla tre kämpade hela livet med sitt trauma och överlevde.

Det underliggande traumat vändes till en kraft som genererade 
ovanliga tankar och originella livsverk. Den ofta kritiserade drottningen 
Kristina hade visserligen en kanske alltför lång uppförsbacke för att 
förverkliga sig själv helt och fullt.

Alla tre var mystiker och äventyrare. En mystiker har mod att 
utforska och ifrågasätta själens och andlighetens innersta väsen. 
Mystikern lämnar allfarvägen, ignorerar dogmer och förbud och 
banar nya stigar, med sig själv som insats.

Det är också ett äventyr att som författare söka tränga in i dessa 
historiska personers liv och tankevärld. 

Jag har byggt upp texterna på basis av deras egna brev, 
skrifter och uttalanden.
I samtliga fall är deras monologer i 
pjäserna autentiska. Det känns viktigt att låta dem få komma till tals 
själva, i den mån det är möjligt.

Att sedan som regissör och skådespelare få gestalta deras tankar och 
känslor är för mig en enorm chans att komma dem nära.

Det har inte lämnat mig oberörd. Hela min nuvarande tillvaro har 
påverkats av dem och deras exempel.

Jag ser på dem som vänner och medmänniskor. Och jag vill gärna få 
möjlighet att presentera dem för mina vänner och medmänniskor 
här och nu.

-
Kalendarium

Musikteater
Kung Ladulås

29, 30 september 2012
6, 7 september 2012

 Historiska museet
i Barocksalen

Läs mer >